MSSK bildades 1932 och har idag verksamhet inom både fotboll och ishockey, främst för ungdomar. Merparten av all verksamhet bygger på ideellt arbete och frivilliga insatser. Vårt mål är att erbjuda ungdomarna en meningsfull fritid. Vi har cirka 400 aktiva ungdomar och omkring 50 ledare som tillsammans bildar en förening för alla.